19. Oktober 2016

Tour prices

Prices

Bike tour                                    28.00  Euros
Potsdam by bike                       55.00  Euros
Walking Potsdam                    20.00  Euros
Private tours                             250.00 Euros
Students by bike berlin          25.00   Euros
Walking Berlin                         15.00   Euros
Students Berlin walks            12.00  Euros

[:de][:de][:en] [:][:en] [:]