19. October 2016

Tour prices

Prices

Bike tour 28.00 Euros

Potsdam by bike 55.00 Euros

Walking Potsdam 20.00 Euros

Private tours 250.00 Euros

Students by bike Berlin 25.00 Euros

walking Berlin 15.00 Euros
students Berlin walks 12.00 Euros

[:de][:de][:en] [:][:en] [:]